Posnetek okrogle mize

Vabimo vas, da si ogledate posnetek okrogle mize na temo »Socialno vključevanje in socialna vključenost invalidov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov«, ki je v sklopu predstavitve projekta “S teboj lahko” potekala 8. 10. 2020 v VDC Polž Maribor.

Odziv varuha človekovih pravic RS, gospoda Petra Svetine ob otvoritvi projekta “S teboj lahko”

Tiskovne konference ob  predstavitvi pilotnega projekt »S teboj lahko« in okrogle mize na temo: »Socialno vključevanje in socialna vključenost invalidov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov«, se je udeležil tudi varuh človekovih pravic RS, gospod Peter Svetina, ki je častni ambasador projekta “S teboj lahko”. Njegovega odziva smo še posebej Preberi več…

PREDSTAVITEV PROJEKTA

V A B I L O Vabimo vas na tiskovno konferenco ob  predstavitvi pilotnega projekt »S teboj lahko« in okroglo mizo na temo: »Socialno vključevanje in socialna vključenost invalidov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov« Tiskovna konferenca z okroglo mizo bo v četrtek, 8. oktobra 2020, ob 12:00 uri v Preberi več…

KAJ SE BO DOGAJALO

V projektu „S teboj lahko…” bomo razvili in pilotno preizkusili vse štirih skupine storitev po ZSVI: usposabljanje za samostojno življenje, vseživljenjsko učenje, prebivanje s podporo in ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov, s poudarkom na tretji skupini storitev prebivanja s podporo. V projekt bomo vključili 53 uporabnikov. Predvidoma jih bo 38 Preberi več…

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je razviti, preizkusiti in zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti. Projekt se bo izvajal Preberi več…