Alenka in Silvo sta vključena v storitev Vodenja, varstva in zaposlitve v VDC POLŽ Maribor. Imata priznan status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. Kljub temu, da bivata samostojno, potrebujeta delno podporo za dvig kvalitete prebivanja. Z vključitvijo v projekt “S teboj lahko…”, katerega nosilec je VDC POLŽ Maribor, jima je podpora omogočena. Vabimo vas k ogledu izvajanja storitve samostojnega prebivanja s podporo v praksi.