S teboj lahko …


»Rada bi šla sama v trgovino. Rada bi si kupila enkrat sama nekaj za oblečt. Vedno mi mama kupuje stvari. Kupi kaj je njej všeč, meni pa to ni všeč. Jaz bi rada sama zase kupila.«


»Rad bi šel s prijateljem kdaj kam ven, na pijačo, nevem, kako bi šel.«


»Jaz bi tako rada plesala v onem društvu, pa nimam nikogar, ki bi me s sabo vzel.«


Pri svojem delu nemalokrat slišim te in podobne stavke. Slišim želje uporabnikov, ko izražajo, kako bi živeli, kaj bi počeli, kam bi šli. Slišim sanje, ko izražajo potrebo po samostojnosti ali večjem samostojnem življenju. Priložnosti, ideje pogosto so, zmanjka pa pri uresničevanju njihovih idej, zaradi raznovrstnih ovir. Tako njihova socialna vključenost v popoldanskem času in čez vikende še vedno ostaja velik izziv.


S pomočjo Zakona o socialnem vključevanju pa bo mogoče premagovati tudi te ovire. Zakon ureja pravice in postopek pridobitve statusa invalida osebam s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja storitev socialnega vključevanja in ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje, pravico do denarnih prejemkov in možnosti, ki jim jih zagotavlja država za njihovo enakovredno vključevanje v družbo.


Namen zakona je ustvarjati pogoje za čim enakopravnejše in enakovrednejše življenje teh oseb ob najširši družbeni podpori vseh, ki se z njimi na kakršen koli način srečujejo. Pri socialnem vključevanju je gotovo potreben celosten pogled na uporabnika in njegovo življenjsko situacijo. Potrebno je slediti posamezniku, njegovim potrebam, možnostim in
zmožnostim, da so opolnomočeni in da jim omogočimo, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju. Veseli smo, da nam je dana priložnost, da bomo VDC Polž kot nosilec projekta S teboj lahko in v sodelovanju z VDC Zagorje razvijali nabor, vsebino in pogoje za izvajanje storitev socialnega vključevanja, implementirali in preizkušali
te storitve v praksi ter spodbujali oblikovanje mrež razvijalec in izvajalec storitev socialne vključenosti invalidov.


Pred nami so novi izzivi. Verjamemo, da nam bo s sodelovanjem, povezovanjem posameznikov in širše družbe tudi v polni meri uspelo, uresničiti še eno večjo nalogo uresničevanja polževega poslanstva, ki pravi Pomagajmo Osmisliti Leta Življenja.

Direktorica VDC POLŽ MARIBOR

mag. Jasmina Breznik

Kategorije: BLOG